จ้านเจียง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8612

จ้านเจียง

เจียหยาง

10-27/ 13:45(Depart)

10-27/ 15:10(Arrival)

--

10-27/ 14:48(Arrival)

10-27/ 13:41(Depart)

10-27/ 14:48(Arrival)

arrive

9C6850

จ้านเจียง

เจียหยาง

10-27/ 21:25(Depart)

10-27/ 22:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8896

จ้านเจียง

Shanghaipudong

10-27/ 20:30(Depart)

10-27/ 23:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8924

จ้านเจียง

หนานฉาง

10-27/ 18:05(Depart)

10-27/ 20:00(Arrival)

--

10-27/ 19:38(Arrival)

10-27/ 17:58(Depart)

--

take off

9C8558

จ้านเจียง

หนิงโป

10-27/ 13:50(Depart)

10-27/ 16:20(Arrival)

--

10-27/ 15:53(Arrival)

10-27/ 13:48(Depart)

10-27/ 15:53(Arrival)

arrive

9C8557

หนิงโป

จ้านเจียง

10-27/ 17:15(Depart)

10-27/ 19:45(Arrival)

--

10-27/ 19:44(Arrival)

10-27/ 17:23(Depart)

--

take off

9C8611

เจียหยาง

จ้านเจียง

10-27/ 15:55(Depart)

10-27/ 17:20(Arrival)

--

10-27/ 17:02(Arrival)

10-27/ 15:55(Depart)

10-27/ 17:02(Arrival)

arrive

9C6849

เจียหยาง

จ้านเจียง

10-27/ 19:15(Depart)

10-27/ 20:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8923

หนานฉาง

จ้านเจียง

10-27/ 11:00(Depart)

10-27/ 13:00(Arrival)

--

10-27/ 12:49(Arrival)

10-27/ 11:06(Depart)

10-27/ 12:50(Arrival)

arrive

9C8895

Shanghaipudong

จ้านเจียง

10-27/ 09:45(Depart)

10-27/ 12:30(Arrival)

--

10-27/ 12:31(Arrival)

10-27/ 10:03(Depart)

10-27/ 12:31(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.