จางเจียโข่ว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6640

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

12-04/ 13:45(Depart)

12-04/ 14:55(Arrival)

--

12-04/ 14:17(Arrival)

12-04/ 13:40(Depart)

12-04/ 14:17(Arrival)

arrive

9C8599

จางเจียโข่ว

เสิ่นหยาง

12-04/ 17:40(Depart)

12-04/ 19:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8600

จางเจียโข่ว

เซินเจิ้น

12-04/ 22:35(Depart)

12-05/ 02:10(Arrival)

12-04/ 22:35(Depart)

12-05/ 02:10(Arrival)

--

--

delay

9C8608

จางเจียโข่ว

เซี่ยงไฮ้

12-04/ 10:40(Depart)

12-04/ 13:00(Arrival)

--

12-04/ 13:09(Arrival)

12-04/ 10:55(Depart)

12-04/ 13:08(Arrival)

arrive

9C6639

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

12-04/ 10:55(Depart)

12-04/ 12:15(Arrival)

--

12-04/ 11:41(Arrival)

12-04/ 11:00(Depart)

12-04/ 11:41(Arrival)

arrive

9C8783

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

12-04/ 16:00(Depart)

12-04/ 17:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8599

เซินเจิ้น

จางเจียโข่ว

12-04/ 13:20(Depart)

12-04/ 16:55(Arrival)

--

12-04/ 16:38(Arrival)

12-04/ 13:27(Depart)

--

take off

9C8600

เสิ่นหยาง

จางเจียโข่ว

12-04/ 19:35(Depart)

12-04/ 21:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8607

เซี่ยงไฮ้

จางเจียโข่ว

12-04/ 06:45(Depart)

12-04/ 09:40(Arrival)

12-04/ 06:45(Depart)

12-04/ 09:36(Arrival)

12-04/ 06:51(Depart)

12-04/ 09:36(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.