จางเจียโข่ว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8784

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

05-12/ 10:05(Depart)

05-12/ 11:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6268

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

05-12/ 14:00(Depart)

05-12/ 15:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8783

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

05-12/ 08:10(Depart)

05-12/ 09:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6267

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

05-12/ 10:40(Depart)

05-12/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.