จางเจียโข่ว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6638

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

03-01/ 10:40(Depart)

03-01/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6268

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

03-01/ 14:00(Depart)

03-01/ 15:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8784

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

03-01/ 18:05(Depart)

03-01/ 19:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6637

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

03-01/ 08:20(Depart)

03-01/ 09:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6267

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

03-01/ 10:55(Depart)

03-01/ 12:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8783

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

03-01/ 16:10(Depart)

03-01/ 17:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.