Zhengzhou Xinzheng International Airport flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8689

Zhengzhou

dabanjichang

02-19/ 15:20(Depart)

02-19/ 19:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8690

dabanjichang

Zhengzhou

02-19/ 11:10(Depart)

02-19/ 14:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.