ฉือเจียจวง or กว่างโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6156

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

01-22/ 11:00(Depart)

01-22/ 14:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8899

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

01-22/ 12:40(Depart)

01-22/ 15:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.