เซี่ยงไฮ้ flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8885

เซี่ยงไฮ้

กุ้ยหยาง

05-16/ 17:10(Depart)

05-16/ 19:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8909

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

05-16/ 07:50(Depart)

05-16/ 09:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6137

เซี่ยงไฮ้

หลานโจว

05-16/ 10:35(Depart)

05-16/ 13:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6267

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

05-16/ 07:45(Depart)

05-16/ 09:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8765

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

05-16/ 14:50(Depart)

05-16/ 16:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6255

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

05-16/ 21:00(Depart)

05-16/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8845

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

05-16/ 07:10(Depart)

05-16/ 09:40(Arrival)

--

05-16/ 09:17(Arrival)

05-16/ 07:13(Depart)

--

take off

9C8947

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

05-16/ 13:50(Depart)

05-16/ 16:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8917

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

05-16/ 06:30(Depart)

05-16/ 08:55(Arrival)

--

05-16/ 08:40(Arrival)

05-16/ 06:41(Depart)

--

take off

9C8881

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

05-16/ 10:25(Depart)

05-16/ 13:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8775

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

05-16/ 14:15(Depart)

05-16/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8949

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

05-16/ 16:40(Depart)

05-16/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8955

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

05-16/ 21:40(Depart)

05-17/ 00:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8835

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

05-16/ 07:15(Depart)

05-16/ 09:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8855

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

05-16/ 12:45(Depart)

05-16/ 15:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8931

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

05-16/ 17:35(Depart)

05-16/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8929

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

05-16/ 22:05(Depart)

05-17/ 00:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8887

เซี่ยงไฮ้

เฉิงตู

05-16/ 08:55(Depart)

05-16/ 12:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8829

เซี่ยงไฮ้

ฉางเต๋อ

05-16/ 13:05(Depart)

05-16/ 15:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8897

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

05-16/ 07:30(Depart)

05-16/ 10:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8995

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

05-16/ 16:35(Depart)

05-16/ 19:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8737

เซี่ยงไฮ้

ตงอิ๋ง

05-16/ 19:35(Depart)

05-16/ 21:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8635

เซี่ยงไฮ้

ยินฉวน

05-16/ 07:05(Depart)

05-16/ 10:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8953

เซี่ยงไฮ้

คุนหมิง

05-16/ 07:55(Depart)

05-16/ 11:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8815

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

05-16/ 07:20(Depart)

05-16/ 09:10(Arrival)

05-16/ 08:00(Depart)

05-16/ 09:48(Arrival)

--

--

delay

9C8837

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

05-16/ 11:55(Depart)

05-16/ 13:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8807

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

05-16/ 13:25(Depart)

05-16/ 15:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8803

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

05-16/ 19:15(Depart)

05-16/ 21:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6531

เซี่ยงไฮ้

เมียนหยาง

05-16/ 06:40(Depart)

05-16/ 09:30(Arrival)

--

05-16/ 09:30(Arrival)

05-16/ 06:56(Depart)

--

take off

9C6177

เซี่ยงไฮ้

Zunyimaotai

05-16/ 17:35(Depart)

05-16/ 20:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6833

เซี่ยงไฮ้

ซีหนิง

05-16/ 09:20(Depart)

05-16/ 12:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6411

เซี่ยงไฮ้

ซีหนิง

05-16/ 09:20(Depart)

05-16/ 12:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8821

เซี่ยงไฮ้

ชิงเต่า

05-16/ 06:40(Depart)

05-16/ 08:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8853

เซี่ยงไฮ้

ชิงเต่า

05-16/ 19:20(Depart)

05-16/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6631

เซี่ยงไฮ้

หลินอี้

05-16/ 07:00(Depart)

05-16/ 08:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8957

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

05-16/ 06:35(Depart)

05-16/ 08:45(Arrival)

05-16/ 07:30(Depart)

05-16/ 09:31(Arrival)

--

--

delay

9C8865

เซี่ยงไฮ้

อุรุมชี

05-16/ 12:45(Depart)

05-16/ 18:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8910

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 17:55(Depart)

05-16/ 19:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8948

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 17:30(Depart)

05-16/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8846

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 20:30(Depart)

05-16/ 22:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8956

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 07:15(Depart)

05-16/ 09:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8918

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 10:05(Depart)

05-16/ 12:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8882

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 14:05(Depart)

05-16/ 16:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8776

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 17:50(Depart)

05-16/ 20:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8950

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 20:15(Depart)

05-16/ 22:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8886

กุ้ยหยาง

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 20:55(Depart)

05-16/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8930

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 06:45(Depart)

05-16/ 09:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8836

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 10:45(Depart)

05-16/ 13:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8856

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 16:10(Depart)

05-16/ 18:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8932

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 21:10(Depart)

05-16/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8866

อุรุมชี

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 19:05(Depart)

05-16/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8822

ชิงเต่า

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 09:10(Depart)

05-16/ 10:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8854

ชิงเต่า

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 22:15(Depart)

05-16/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6268

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 16:00(Depart)

05-16/ 18:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8766

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 21:35(Depart)

05-16/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8954

คุนหมิง

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 12:30(Depart)

05-16/ 15:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8738

ตงอิ๋ง

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 22:10(Depart)

05-16/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6532

เมียนหยาง

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 10:15(Depart)

05-16/ 12:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6632

หลินอี้

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 10:00(Depart)

05-16/ 11:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8888

เฉิงตู

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 13:10(Depart)

05-16/ 16:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8898

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 11:25(Depart)

05-16/ 13:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8996

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 20:30(Depart)

05-16/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6178

Zunyimaotai

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 21:10(Depart)

05-16/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6834

ซีหนิง

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 13:15(Depart)

05-16/ 16:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8816

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 09:50(Depart)

05-16/ 11:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8838

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 14:55(Depart)

05-16/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8808

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 16:25(Depart)

05-16/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8804

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 21:55(Depart)

05-16/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6138

หลานโจว

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 19:20(Depart)

05-16/ 21:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8636

ยินฉวน

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 10:55(Depart)

05-16/ 13:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8830

ฉางเต๋อ

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 22:05(Depart)

05-16/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8958

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

05-16/ 09:55(Depart)

05-16/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.