เซี่ยงไฮ้ flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6215

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

12-03/ 09:35(Depart)

12-03/ 11:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8835

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

12-03/ 07:25(Depart)

12-03/ 10:00(Arrival)

--

12-03/ 09:33(Arrival)

12-03/ 07:34(Depart)

--

take off

9C8855

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

12-03/ 13:10(Depart)

12-03/ 15:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8931

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

12-03/ 18:05(Depart)

12-03/ 20:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8929

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

12-03/ 22:00(Depart)

12-04/ 00:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8845

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

12-03/ 06:55(Depart)

12-03/ 09:30(Arrival)

--

12-03/ 09:20(Arrival)

12-03/ 07:08(Depart)

--

take off

9C8947

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

12-03/ 14:25(Depart)

12-03/ 17:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8917

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

12-03/ 07:30(Depart)

12-03/ 10:10(Arrival)

--

12-03/ 10:01(Arrival)

12-03/ 07:41(Depart)

--

take off

9C8775

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

12-03/ 10:10(Depart)

12-03/ 12:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8881

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

12-03/ 13:20(Depart)

12-03/ 15:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8949

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

12-03/ 17:20(Depart)

12-03/ 19:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8955

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

12-03/ 21:40(Depart)

12-04/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8887

เซี่ยงไฮ้

เฉิงตู

12-03/ 09:10(Depart)

12-03/ 12:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8815

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

12-03/ 07:05(Depart)

12-03/ 08:55(Arrival)

--

12-03/ 08:53(Arrival)

12-03/ 07:27(Depart)

--

take off

9C8837

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

12-03/ 11:55(Depart)

12-03/ 14:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8807

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

12-03/ 14:05(Depart)

12-03/ 15:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8863

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

12-03/ 19:10(Depart)

12-03/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8957

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

12-03/ 06:50(Depart)

12-03/ 09:10(Arrival)

--

12-03/ 08:47(Arrival)

12-03/ 07:01(Depart)

--

take off

9C8607

เซี่ยงไฮ้

จางเจียโข่ว

12-03/ 07:00(Depart)

12-03/ 09:55(Arrival)

--

12-03/ 09:23(Arrival)

12-03/ 07:02(Depart)

--

take off

9C8903

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

12-03/ 07:50(Depart)

12-03/ 10:10(Arrival)

--

12-03/ 09:55(Arrival)

12-03/ 08:13(Depart)

--

take off

9C8765

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

12-03/ 12:50(Depart)

12-03/ 15:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8953

เซี่ยงไฮ้

คุนหมิง

12-03/ 07:50(Depart)

12-03/ 11:25(Arrival)

--

12-03/ 11:28(Arrival)

12-03/ 08:11(Depart)

--

take off

9C8829

เซี่ยงไฮ้

ฉางเต๋อ

12-03/ 12:50(Depart)

12-03/ 15:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8821

เซี่ยงไฮ้

ชิงเต่า

12-03/ 06:30(Depart)

12-03/ 08:05(Arrival)

--

12-03/ 07:36(Arrival)

12-03/ 06:35(Depart)

12-03/ 07:36(Arrival)

arrive

9C8819

เซี่ยงไฮ้

จูไห่

12-03/ 06:45(Depart)

12-03/ 09:20(Arrival)

--

12-03/ 09:25(Arrival)

12-03/ 06:57(Depart)

--

take off

9C8897

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

12-03/ 08:10(Depart)

12-03/ 11:15(Arrival)

--

12-03/ 10:43(Arrival)

12-03/ 08:19(Depart)

--

take off

9C8995

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

12-03/ 15:50(Depart)

12-03/ 18:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8779

เซี่ยงไฮ้

ซานย่า

12-03/ 06:40(Depart)

12-03/ 10:00(Arrival)

--

12-03/ 09:41(Arrival)

12-03/ 06:47(Depart)

--

take off

9C8795

เซี่ยงไฮ้

หลานโจว

12-03/ 10:45(Depart)

12-03/ 13:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8823

เซี่ยงไฮ้

จุนอี้

12-03/ 06:35(Depart)

12-03/ 09:35(Arrival)

--

12-03/ 09:12(Arrival)

12-03/ 06:42(Depart)

--

take off

9C6343

เซี่ยงไฮ้

เหลียนยวิ๋นกั่ง

12-03/ 19:40(Depart)

12-03/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8885

เซี่ยงไฮ้

กุ้ยหยาง

12-03/ 17:20(Depart)

12-03/ 20:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6631

เซี่ยงไฮ้

หลินอี้

12-03/ 07:35(Depart)

12-03/ 09:05(Arrival)

--

12-03/ 08:58(Arrival)

12-03/ 07:50(Depart)

--

take off

9C8737

เซี่ยงไฮ้

ตงอิ๋ง

12-03/ 19:45(Depart)

12-03/ 21:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6177

เซี่ยงไฮ้

Zunyimaotai

12-03/ 14:40(Depart)

12-03/ 17:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8948

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 19:00(Depart)

12-03/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8846

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 21:30(Depart)

12-03/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8930

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 06:45(Depart)

12-03/ 09:00(Arrival)

--

12-03/ 08:57(Arrival)

12-03/ 07:19(Depart)

--

take off

9C8836

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 11:05(Depart)

12-03/ 13:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8856

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 16:45(Depart)

12-03/ 19:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8932

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 21:35(Depart)

12-03/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8888

เฉิงตู

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 13:40(Depart)

12-03/ 16:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8956

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 07:35(Depart)

12-03/ 09:40(Arrival)

--

12-03/ 09:47(Arrival)

12-03/ 08:04(Depart)

--

take off

9C8918

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 11:20(Depart)

12-03/ 13:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8776

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 13:45(Depart)

12-03/ 15:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8882

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 16:55(Depart)

12-03/ 19:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8950

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 20:45(Depart)

12-03/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8816

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 09:55(Depart)

12-03/ 11:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8838

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 15:05(Depart)

12-03/ 17:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8808

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 16:55(Depart)

12-03/ 18:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8864

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 21:50(Depart)

12-03/ 23:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8822

ชิงเต่า

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 08:55(Depart)

12-03/ 10:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6256

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 06:30(Depart)

12-03/ 08:30(Arrival)

--

12-03/ 08:24(Arrival)

12-03/ 06:40(Depart)

12-03/ 08:25(Arrival)

arrive

9C8904

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 15:55(Depart)

12-03/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8766

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 18:10(Depart)

12-03/ 20:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6216

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 21:25(Depart)

12-03/ 23:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8886

กุ้ยหยาง

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 21:20(Depart)

12-03/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8898

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 12:20(Depart)

12-03/ 14:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8996

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 20:05(Depart)

12-03/ 22:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8824

จุนอี้

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 19:50(Depart)

12-03/ 21:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6632

หลินอี้

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 09:50(Depart)

12-03/ 11:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8608

จางเจียโข่ว

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 10:40(Depart)

12-03/ 13:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8796

หลานโจว

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 20:00(Depart)

12-03/ 22:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8958

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 09:55(Depart)

12-03/ 11:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8820

จูไห่

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 10:10(Depart)

12-03/ 12:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8830

ฉางเต๋อ

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 21:35(Depart)

12-03/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8780

ซานย่า

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 20:45(Depart)

12-03/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8738

ตงอิ๋ง

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 22:15(Depart)

12-03/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6344

เหลียนยวิ๋นกั่ง

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 21:45(Depart)

12-03/ 23:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8954

คุนหมิง

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 13:15(Depart)

12-03/ 16:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6178

Zunyimaotai

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 18:25(Depart)

12-03/ 20:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.