เซี่ยงไฮ้ flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8835

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-18/ 07:15(Depart)

09-18/ 09:35(Arrival)

--

09-18/ 09:25(Arrival)

09-18/ 07:35(Depart)

09-18/ 09:25(Arrival)

arrive

9C8855

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-18/ 12:45(Depart)

09-18/ 15:05(Arrival)

--

09-18/ 14:41(Arrival)

09-18/ 12:53(Depart)

09-18/ 14:41(Arrival)

arrive

9C8931

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-18/ 17:35(Depart)

09-18/ 20:00(Arrival)

--

09-18/ 19:47(Arrival)

09-18/ 17:42(Depart)

--

take off

9C8929

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-18/ 22:05(Depart)

09-19/ 00:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6177

เซี่ยงไฮ้

Zunyimaotai

09-18/ 17:35(Depart)

09-18/ 20:25(Arrival)

--

09-18/ 20:11(Arrival)

09-18/ 17:55(Depart)

--

take off

9C6833

เซี่ยงไฮ้

ซีหนิง

09-18/ 09:20(Depart)

09-18/ 12:30(Arrival)

--

09-18/ 12:11(Arrival)

09-18/ 09:27(Depart)

09-18/ 12:12(Arrival)

arrive

9C8885

เซี่ยงไฮ้

กุ้ยหยาง

09-18/ 17:20(Depart)

09-18/ 19:55(Arrival)

--

09-18/ 19:50(Arrival)

09-18/ 17:34(Depart)

--

take off

9C8909

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

09-18/ 07:50(Depart)

09-18/ 09:35(Arrival)

--

09-18/ 09:41(Arrival)

09-18/ 08:06(Depart)

09-18/ 09:41(Arrival)

arrive

9C6215

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

09-18/ 19:05(Depart)

09-18/ 20:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6137

เซี่ยงไฮ้

หลานโจว

09-18/ 10:35(Depart)

09-18/ 13:25(Arrival)

--

09-18/ 13:27(Arrival)

09-18/ 10:49(Depart)

09-18/ 13:29(Arrival)

arrive

9C8887

เซี่ยงไฮ้

Chengdutianfu

09-18/ 08:55(Depart)

09-18/ 12:05(Arrival)

--

09-18/ 11:34(Arrival)

09-18/ 09:03(Depart)

09-18/ 11:34(Arrival)

arrive

9C8917

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-18/ 06:30(Depart)

09-18/ 08:55(Arrival)

--

09-18/ 08:27(Arrival)

09-18/ 06:35(Depart)

09-18/ 08:27(Arrival)

arrive

9C8881

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-18/ 10:35(Depart)

09-18/ 13:00(Arrival)

--

09-18/ 12:36(Arrival)

09-18/ 10:43(Depart)

09-18/ 12:36(Arrival)

arrive

9C8775

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-18/ 14:15(Depart)

09-18/ 16:45(Arrival)

--

09-18/ 16:17(Arrival)

09-18/ 14:22(Depart)

09-18/ 16:17(Arrival)

arrive

9C8949

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-18/ 16:40(Depart)

09-18/ 19:00(Arrival)

09-18/ 17:00(Depart)

09-18/ 19:20(Arrival)

09-18/ 17:15(Depart)

09-18/ 19:20(Arrival)

arrive

9C8955

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-18/ 21:40(Depart)

09-19/ 00:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8815

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-18/ 07:20(Depart)

09-18/ 09:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8837

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-18/ 11:55(Depart)

09-18/ 13:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8807

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-18/ 13:25(Depart)

09-18/ 15:25(Arrival)

--

09-18/ 15:05(Arrival)

09-18/ 13:41(Depart)

09-18/ 15:05(Arrival)

arrive

9C8803

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-18/ 19:15(Depart)

09-18/ 21:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6631

เซี่ยงไฮ้

หลินอี้

09-18/ 06:40(Depart)

09-18/ 08:20(Arrival)

--

09-18/ 07:47(Arrival)

09-18/ 06:45(Depart)

09-18/ 07:47(Arrival)

arrive

9C8821

เซี่ยงไฮ้

ชิงเต่า

09-18/ 07:05(Depart)

09-18/ 08:35(Arrival)

--

09-18/ 08:10(Arrival)

09-18/ 07:08(Depart)

09-18/ 08:10(Arrival)

arrive

9C8853

เซี่ยงไฮ้

ชิงเต่า

09-18/ 19:20(Depart)

09-18/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8903

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

09-18/ 08:45(Depart)

09-18/ 10:55(Arrival)

--

09-18/ 10:38(Arrival)

09-18/ 09:01(Depart)

09-18/ 10:38(Arrival)

arrive

9C8765

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

09-18/ 14:50(Depart)

09-18/ 16:55(Arrival)

--

09-18/ 16:33(Arrival)

09-18/ 14:57(Depart)

09-18/ 16:34(Arrival)

arrive

9C8845

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

09-18/ 07:10(Depart)

09-18/ 09:40(Arrival)

--

09-18/ 09:24(Arrival)

09-18/ 07:28(Depart)

09-18/ 09:23(Arrival)

arrive

9C8947

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

09-18/ 13:50(Depart)

09-18/ 16:20(Arrival)

--

09-18/ 15:59(Arrival)

09-18/ 13:59(Depart)

09-18/ 15:56(Arrival)

arrive

9C6531

เซี่ยงไฮ้

เมียนหยาง

09-18/ 06:20(Depart)

09-18/ 09:25(Arrival)

--

09-18/ 08:52(Arrival)

09-18/ 06:25(Depart)

09-18/ 08:52(Arrival)

arrive

9C8829

เซี่ยงไฮ้

ฉางเต๋อ

09-18/ 13:05(Depart)

09-18/ 15:30(Arrival)

--

09-18/ 14:59(Arrival)

09-18/ 13:19(Depart)

09-18/ 14:59(Arrival)

arrive

9C8953

เซี่ยงไฮ้

คุนหมิง

09-18/ 07:35(Depart)

09-18/ 10:45(Arrival)

--

09-18/ 10:44(Arrival)

09-18/ 07:49(Depart)

09-18/ 10:44(Arrival)

arrive

9C8737

เซี่ยงไฮ้

ตงอิ๋ง

09-18/ 19:35(Depart)

09-18/ 21:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8957

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

09-18/ 06:35(Depart)

09-18/ 08:45(Arrival)

--

09-18/ 08:40(Arrival)

09-18/ 06:59(Depart)

09-18/ 08:41(Arrival)

arrive

9C8897

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

09-18/ 07:30(Depart)

09-18/ 10:20(Arrival)

--

09-18/ 09:57(Arrival)

09-18/ 07:45(Depart)

09-18/ 09:57(Arrival)

arrive

9C8995

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

09-18/ 16:35(Depart)

09-18/ 19:25(Arrival)

--

09-18/ 19:26(Arrival)

09-18/ 17:09(Depart)

09-18/ 19:26(Arrival)

arrive

9C8865

เซี่ยงไฮ้

อุรุมชี

09-18/ 12:45(Depart)

09-18/ 18:05(Arrival)

--

09-18/ 17:44(Arrival)

09-18/ 13:03(Depart)

09-18/ 17:44(Arrival)

arrive

9C8607

เซี่ยงไฮ้

จางเจียโข่ว

09-18/ 07:05(Depart)

09-18/ 10:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8910

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 17:55(Depart)

09-18/ 19:30(Arrival)

--

09-18/ 19:13(Arrival)

09-18/ 17:57(Depart)

09-18/ 19:15(Arrival)

arrive

9C6216

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 21:35(Depart)

09-18/ 23:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6178

Zunyimaotai

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 21:10(Depart)

09-18/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8930

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 06:45(Depart)

09-18/ 09:10(Arrival)

--

09-18/ 08:36(Arrival)

09-18/ 06:53(Depart)

09-18/ 08:36(Arrival)

arrive

9C8836

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 10:45(Depart)

09-18/ 13:10(Arrival)

--

09-18/ 12:40(Arrival)

09-18/ 10:53(Depart)

09-18/ 12:41(Arrival)

arrive

9C8856

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 16:10(Depart)

09-18/ 18:30(Arrival)

--

09-18/ 18:09(Arrival)

09-18/ 16:17(Depart)

09-18/ 18:10(Arrival)

arrive

9C8932

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 21:10(Depart)

09-18/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6834

ซีหนิง

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 13:15(Depart)

09-18/ 16:25(Arrival)

--

09-18/ 16:18(Arrival)

09-18/ 13:39(Depart)

09-18/ 16:22(Arrival)

arrive

9C6256

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 06:15(Depart)

09-18/ 08:15(Arrival)

--

09-18/ 07:54(Arrival)

09-18/ 06:15(Depart)

09-18/ 07:54(Arrival)

arrive

9C8904

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 15:55(Depart)

09-18/ 18:00(Arrival)

--

09-18/ 17:30(Arrival)

09-18/ 15:53(Depart)

09-18/ 17:30(Arrival)

arrive

9C8766

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 21:35(Depart)

09-18/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8888

Chengdutianfu

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 13:30(Depart)

09-18/ 16:15(Arrival)

--

09-18/ 16:00(Arrival)

09-18/ 13:45(Depart)

09-18/ 16:02(Arrival)

arrive

9C8956

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 07:15(Depart)

09-18/ 09:30(Arrival)

--

09-18/ 09:28(Arrival)

09-18/ 07:42(Depart)

09-18/ 09:28(Arrival)

arrive

9C8918

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 10:05(Depart)

09-18/ 12:20(Arrival)

--

09-18/ 12:12(Arrival)

09-18/ 10:26(Depart)

09-18/ 12:12(Arrival)

arrive

9C8882

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 14:05(Depart)

09-18/ 16:30(Arrival)

--

09-18/ 15:58(Arrival)

09-18/ 14:13(Depart)

09-18/ 15:58(Arrival)

arrive

9C8776

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 17:50(Depart)

09-18/ 20:25(Arrival)

--

09-18/ 19:59(Arrival)

09-18/ 18:09(Depart)

--

take off

9C8950

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 20:15(Depart)

09-18/ 22:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8816

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 09:50(Depart)

09-18/ 11:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8838

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 14:55(Depart)

09-18/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8808

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 16:25(Depart)

09-18/ 18:15(Arrival)

--

09-18/ 18:06(Arrival)

09-18/ 16:42(Depart)

09-18/ 18:06(Arrival)

arrive

9C8804

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 21:55(Depart)

09-18/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8822

ชิงเต่า

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 09:35(Depart)

09-18/ 11:15(Arrival)

--

09-18/ 11:06(Arrival)

09-18/ 09:48(Depart)

09-18/ 11:07(Arrival)

arrive

9C8854

ชิงเต่า

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 22:15(Depart)

09-18/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8948

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 17:30(Depart)

09-18/ 20:00(Arrival)

--

09-18/ 19:47(Arrival)

09-18/ 17:53(Depart)

--

take off

9C8846

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 20:30(Depart)

09-18/ 22:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6632

หลินอี้

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 09:20(Depart)

09-18/ 10:50(Arrival)

--

09-18/ 10:37(Arrival)

09-18/ 09:29(Depart)

09-18/ 10:36(Arrival)

arrive

9C6138

หลานโจว

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 19:20(Depart)

09-18/ 21:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8886

กุ้ยหยาง

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 20:55(Depart)

09-18/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8738

ตงอิ๋ง

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 22:10(Depart)

09-18/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8954

คุนหมิง

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 12:30(Depart)

09-18/ 15:30(Arrival)

--

09-18/ 15:19(Arrival)

09-18/ 12:38(Depart)

09-18/ 15:19(Arrival)

arrive

9C8830

ฉางเต๋อ

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 22:05(Depart)

09-18/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8958

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 09:55(Depart)

09-18/ 11:50(Arrival)

--

09-18/ 11:34(Arrival)

09-18/ 10:00(Depart)

09-18/ 11:34(Arrival)

arrive

9C8898

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 11:25(Depart)

09-18/ 13:55(Arrival)

--

09-18/ 13:34(Arrival)

09-18/ 11:33(Depart)

09-18/ 13:34(Arrival)

arrive

9C8996

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 20:30(Depart)

09-18/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8866

อุรุมชี

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 19:05(Depart)

09-18/ 23:35(Arrival)

--

09-18/ 23:56(Arrival)

09-18/ 19:12(Depart)

--

take off

9C8608

จางเจียโข่ว

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 11:00(Depart)

09-18/ 13:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6532

เมียนหยาง

เซี่ยงไฮ้

09-18/ 10:15(Depart)

09-18/ 12:45(Arrival)

--

09-18/ 12:39(Arrival)

09-18/ 10:12(Depart)

09-18/ 12:39(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.