เซี่ยงไฮ้ flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8909

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

06-06/ 06:45(Depart)

06-06/ 08:25(Arrival)

--

06-06/ 08:11(Arrival)

06-06/ 06:39(Depart)

--

take off

9C6215

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

06-06/ 19:20(Depart)

06-06/ 21:10(Arrival)

06-06/ 19:20(Depart)

06-06/ 21:10(Arrival)

--

--

plan

9C8835

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

06-06/ 07:15(Depart)

06-06/ 09:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8855

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

06-06/ 12:55(Depart)

06-06/ 15:10(Arrival)

06-06/ 15:00(Depart)

06-06/ 17:20(Arrival)

--

--

delay

9C6719

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

06-06/ 14:25(Depart)

06-06/ 16:45(Arrival)

06-06/ 16:30(Depart)

06-06/ 18:50(Arrival)

--

--

delay

9C8931

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

06-06/ 17:35(Depart)

06-06/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8929

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

06-06/ 22:05(Depart)

06-07/ 00:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8865

เซี่ยงไฮ้

อุรุมชี

06-06/ 13:05(Depart)

06-06/ 18:05(Arrival)

--

06-06/ 18:13(Arrival)

06-06/ 12:58(Depart)

--

take off

9C6855

เซี่ยงไฮ้

Chengdutianfu

06-06/ 07:50(Depart)

06-06/ 10:50(Arrival)

--

06-06/ 10:47(Arrival)

06-06/ 07:47(Depart)

06-06/ 10:54(Arrival)

arrive

9C8887

เซี่ยงไฮ้

Chengdutianfu

06-06/ 08:55(Depart)

06-06/ 12:10(Arrival)

--

06-06/ 11:46(Arrival)

06-06/ 08:44(Depart)

06-06/ 11:54(Arrival)

arrive

9C6801

เซี่ยงไฮ้

Chengdutianfu

06-06/ 12:35(Depart)

06-06/ 15:35(Arrival)

--

06-06/ 15:28(Arrival)

06-06/ 12:21(Depart)

--

take off

9C6457

เซี่ยงไฮ้

Chengdutianfu

06-06/ 21:50(Depart)

06-07/ 00:50(Arrival)

06-06/ 21:50(Depart)

06-07/ 00:50(Arrival)

--

--

plan

9C8957

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

06-06/ 07:30(Depart)

06-06/ 09:30(Arrival)

--

06-06/ 09:20(Arrival)

06-06/ 07:22(Depart)

06-06/ 09:26(Arrival)

arrive

9C8737

เซี่ยงไฮ้

ตงอิ๋ง

06-06/ 06:50(Depart)

06-06/ 08:40(Arrival)

--

06-06/ 08:33(Arrival)

06-06/ 06:40(Depart)

06-06/ 08:38(Arrival)

arrive

9C6607

เซี่ยงไฮ้

ไท่หยวน

06-06/ 07:15(Depart)

06-06/ 09:45(Arrival)

--

06-06/ 09:22(Arrival)

06-06/ 07:15(Depart)

06-06/ 09:26(Arrival)

arrive

9C6397

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

06-06/ 07:45(Depart)

06-06/ 09:50(Arrival)

--

06-06/ 09:31(Arrival)

06-06/ 07:35(Depart)

06-06/ 09:36(Arrival)

arrive

9C8953

เซี่ยงไฮ้

คุนหมิง

06-06/ 07:55(Depart)

06-06/ 11:25(Arrival)

--

06-06/ 10:57(Arrival)

06-06/ 07:44(Depart)

--

take off

9C6475

เซี่ยงไฮ้

เหิงหยาง

06-06/ 19:05(Depart)

06-06/ 21:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6137

เซี่ยงไฮ้

หลานโจว

06-06/ 10:25(Depart)

06-06/ 13:35(Arrival)

--

06-06/ 13:27(Arrival)

06-06/ 10:23(Depart)

06-06/ 13:31(Arrival)

arrive

9C6833

เซี่ยงไฮ้

ซีหนิง

06-06/ 09:20(Depart)

06-06/ 12:25(Arrival)

--

06-06/ 12:34(Arrival)

06-06/ 09:11(Depart)

06-06/ 12:38(Arrival)

arrive

9C8815

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

06-06/ 07:20(Depart)

06-06/ 09:05(Arrival)

--

06-06/ 08:44(Arrival)

06-06/ 07:09(Depart)

--

take off

9C8837

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

06-06/ 11:55(Depart)

06-06/ 13:45(Arrival)

--

06-06/ 13:24(Arrival)

06-06/ 11:44(Depart)

--

take off

9C8803

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

06-06/ 19:15(Depart)

06-06/ 21:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8917

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

06-06/ 06:30(Depart)

06-06/ 08:55(Arrival)

--

06-06/ 08:47(Arrival)

06-06/ 06:32(Depart)

06-06/ 08:50(Arrival)

arrive

9C8881

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

06-06/ 10:35(Depart)

06-06/ 13:00(Arrival)

--

06-06/ 13:18(Arrival)

06-06/ 10:29(Depart)

06-06/ 13:24(Arrival)

arrive

9C8775

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

06-06/ 14:55(Depart)

06-06/ 17:25(Arrival)

06-06/ 15:55(Depart)

06-06/ 18:25(Arrival)

--

--

delay

9C8949

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

06-06/ 16:35(Depart)

06-06/ 19:00(Arrival)

06-06/ 16:35(Depart)

06-06/ 19:00(Arrival)

--

--

plan

9C8955

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

06-06/ 23:30(Depart)

06-07/ 02:05(Arrival)

06-06/ 23:30(Depart)

06-07/ 02:05(Arrival)

--

--

plan

9C8897

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

06-06/ 07:35(Depart)

06-06/ 10:20(Arrival)

--

06-06/ 09:55(Arrival)

06-06/ 07:24(Depart)

06-06/ 10:04(Arrival)

arrive

9C8995

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

06-06/ 16:35(Depart)

06-06/ 19:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8885

เซี่ยงไฮ้

กุ้ยหยาง

06-06/ 17:20(Depart)

06-06/ 19:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8845

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

06-06/ 07:10(Depart)

06-06/ 09:40(Arrival)

--

06-06/ 09:31(Arrival)

06-06/ 07:14(Depart)

06-06/ 09:37(Arrival)

arrive

9C8947

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

06-06/ 13:50(Depart)

06-06/ 16:20(Arrival)

--

06-06/ 16:09(Arrival)

06-06/ 13:45(Depart)

--

take off

9C6531

เซี่ยงไฮ้

เมียนหยาง

06-06/ 06:35(Depart)

06-06/ 09:30(Arrival)

--

06-06/ 09:22(Arrival)

06-06/ 06:34(Depart)

--

take off

9C8607

เซี่ยงไฮ้

จางเจียโข่ว

06-06/ 07:40(Depart)

06-06/ 10:40(Arrival)

--

06-06/ 10:28(Arrival)

06-06/ 07:31(Depart)

--

take off

9C6177

เซี่ยงไฮ้

Zunyimaotai

06-06/ 17:35(Depart)

06-06/ 20:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8829

เซี่ยงไฮ้

ฉางเต๋อ

06-06/ 13:25(Depart)

06-06/ 15:40(Arrival)

--

06-06/ 15:23(Arrival)

06-06/ 13:18(Depart)

--

take off

9C8866

อุรุมชี

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 19:05(Depart)

06-06/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8930

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 06:45(Depart)

06-06/ 09:20(Arrival)

--

06-06/ 08:36(Arrival)

06-06/ 06:36(Depart)

06-06/ 08:40(Arrival)

arrive

9C8836

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 10:45(Depart)

06-06/ 13:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8856

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 16:15(Depart)

06-06/ 18:30(Arrival)

06-06/ 17:55(Depart)

06-06/ 20:11(Arrival)

--

--

delay

9C6720

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 17:50(Depart)

06-06/ 20:15(Arrival)

06-06/ 19:25(Depart)

06-06/ 21:41(Arrival)

--

--

delay

9C8932

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 21:10(Depart)

06-06/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6178

Zunyimaotai

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 21:10(Depart)

06-06/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8958

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 10:15(Depart)

06-06/ 12:10(Arrival)

--

06-06/ 11:57(Arrival)

06-06/ 10:11(Depart)

06-06/ 12:02(Arrival)

arrive

9C8910

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 09:15(Depart)

06-06/ 10:50(Arrival)

--

06-06/ 10:32(Arrival)

06-06/ 09:11(Depart)

06-06/ 10:36(Arrival)

arrive

9C6216

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 21:55(Depart)

06-06/ 23:40(Arrival)

06-06/ 21:55(Depart)

06-06/ 23:40(Arrival)

--

--

plan

9C6856

Chengdutianfu

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 08:30(Depart)

06-06/ 11:30(Arrival)

--

06-06/ 10:41(Arrival)

06-06/ 08:17(Depart)

06-06/ 10:46(Arrival)

arrive

9C8888

Chengdutianfu

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 13:30(Depart)

06-06/ 16:15(Arrival)

--

06-06/ 15:49(Arrival)

06-06/ 13:31(Depart)

--

take off

9C6802

Chengdutianfu

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 15:30(Depart)

06-06/ 18:15(Arrival)

06-06/ 16:00(Depart)

06-06/ 18:30(Arrival)

--

--

delay

9C6458

Chengdutianfu

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 20:30(Depart)

06-06/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6608

ไท่หยวน

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 10:50(Depart)

06-06/ 13:05(Arrival)

--

06-06/ 12:52(Arrival)

06-06/ 10:41(Depart)

06-06/ 12:56(Arrival)

arrive

9C6256

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 06:15(Depart)

06-06/ 08:15(Arrival)

--

06-06/ 07:52(Arrival)

06-06/ 06:02(Depart)

06-06/ 07:57(Arrival)

arrive

9C6398

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 16:05(Depart)

06-06/ 18:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6476

เหิงหยาง

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 21:55(Depart)

06-06/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8608

จางเจียโข่ว

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 11:40(Depart)

06-06/ 14:00(Arrival)

--

06-06/ 13:42(Arrival)

06-06/ 11:29(Depart)

06-06/ 13:47(Arrival)

arrive

9C6532

เมียนหยาง

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 18:40(Depart)

06-06/ 21:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8898

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 11:25(Depart)

06-06/ 13:55(Arrival)

--

06-06/ 13:39(Arrival)

06-06/ 11:28(Depart)

06-06/ 13:45(Arrival)

arrive

9C8996

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 20:30(Depart)

06-06/ 23:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6138

หลานโจว

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 19:35(Depart)

06-06/ 22:35(Arrival)

06-06/ 19:35(Depart)

06-06/ 22:35(Arrival)

--

--

plan

9C6834

ซีหนิง

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 13:15(Depart)

06-06/ 16:25(Arrival)

--

06-06/ 15:53(Arrival)

06-06/ 13:15(Depart)

--

take off

9C8816

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 10:05(Depart)

06-06/ 11:50(Arrival)

--

06-06/ 11:31(Arrival)

06-06/ 10:03(Depart)

--

take off

9C8838

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 14:55(Depart)

06-06/ 16:45(Arrival)

--

--

06-06/ 14:56(Depart)

--

take off

9C8804

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 21:50(Depart)

06-06/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8738

ตงอิ๋ง

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 09:45(Depart)

06-06/ 11:30(Arrival)

--

06-06/ 11:21(Arrival)

06-06/ 09:35(Depart)

06-06/ 11:27(Arrival)

arrive

9C8956

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 07:15(Depart)

06-06/ 09:30(Arrival)

--

06-06/ 09:01(Arrival)

06-06/ 07:01(Depart)

06-06/ 09:06(Arrival)

arrive

9C8918

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 10:05(Depart)

06-06/ 12:20(Arrival)

--

06-06/ 12:05(Arrival)

06-06/ 09:59(Depart)

06-06/ 12:09(Arrival)

arrive

9C8882

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 14:05(Depart)

06-06/ 16:30(Arrival)

06-06/ 15:00(Depart)

06-06/ 17:10(Arrival)

--

--

delay

9C8776

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 18:40(Depart)

06-06/ 21:15(Arrival)

06-06/ 18:40(Depart)

06-06/ 21:15(Arrival)

--

--

plan

9C8950

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 21:15(Depart)

06-06/ 23:35(Arrival)

06-06/ 21:15(Depart)

06-06/ 23:35(Arrival)

--

--

plan

9C8948

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 17:30(Depart)

06-06/ 19:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8846

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 20:30(Depart)

06-06/ 22:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8886

กุ้ยหยาง

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 20:55(Depart)

06-06/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8830

ฉางเต๋อ

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 22:05(Depart)

06-06/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8954

คุนหมิง

เซี่ยงไฮ้

06-06/ 12:30(Depart)

06-06/ 15:25(Arrival)

--

06-06/ 15:06(Arrival)

06-06/ 12:20(Depart)

--

take off

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.