เซี่ยงไฮ้ flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8845

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

01-28/ 06:55(Depart)

01-28/ 09:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8947

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

01-28/ 14:25(Depart)

01-28/ 17:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6177

เซี่ยงไฮ้

Zunyimaotai

01-28/ 13:10(Depart)

01-28/ 16:15(Arrival)

--

01-28/ 16:07(Arrival)

01-28/ 13:16(Depart)

--

take off

9C6631

เซี่ยงไฮ้

หลินอี้

01-28/ 07:35(Depart)

01-28/ 09:05(Arrival)

--

01-28/ 08:41(Arrival)

01-28/ 07:36(Depart)

01-28/ 08:41(Arrival)

arrive

9C6267

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

01-28/ 07:50(Depart)

01-28/ 10:05(Arrival)

--

01-28/ 09:59(Arrival)

01-28/ 07:57(Depart)

01-28/ 09:59(Arrival)

arrive

9C8765

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

01-28/ 12:50(Depart)

01-28/ 15:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6255

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

01-28/ 20:05(Depart)

01-28/ 22:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8897

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

01-28/ 08:10(Depart)

01-28/ 11:15(Arrival)

--

01-28/ 11:02(Arrival)

01-28/ 08:20(Depart)

01-28/ 11:02(Arrival)

arrive

9C8867

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

01-28/ 14:25(Depart)

01-28/ 17:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8995

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

01-28/ 15:50(Depart)

01-28/ 18:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6833

เซี่ยงไฮ้

ซีหนิง

01-28/ 09:35(Depart)

01-28/ 13:15(Arrival)

--

01-28/ 12:50(Arrival)

01-28/ 09:44(Depart)

01-28/ 12:50(Arrival)

arrive

9C6513

เซี่ยงไฮ้

Chengdutianfu

01-28/ 06:55(Depart)

01-28/ 10:25(Arrival)

--

01-28/ 10:25(Arrival)

01-28/ 07:17(Depart)

01-28/ 10:25(Arrival)

arrive

9C8887

เซี่ยงไฮ้

Chengdutianfu

01-28/ 09:00(Depart)

01-28/ 12:25(Arrival)

--

01-28/ 12:13(Arrival)

01-28/ 09:07(Depart)

01-28/ 12:14(Arrival)

arrive

9C8835

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

01-28/ 07:25(Depart)

01-28/ 09:55(Arrival)

--

01-28/ 09:41(Arrival)

01-28/ 07:35(Depart)

01-28/ 09:41(Arrival)

arrive

9C6719

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

01-28/ 12:50(Depart)

01-28/ 15:15(Arrival)

--

01-28/ 15:08(Arrival)

01-28/ 12:58(Depart)

--

take off

9C8855

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

01-28/ 14:20(Depart)

01-28/ 16:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8931

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

01-28/ 18:00(Depart)

01-28/ 20:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8929

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

01-28/ 22:00(Depart)

01-29/ 00:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6475

เซี่ยงไฮ้

เหิงหยาง

01-28/ 06:45(Depart)

01-28/ 09:15(Arrival)

--

01-28/ 08:53(Arrival)

01-28/ 06:51(Depart)

01-28/ 08:53(Arrival)

arrive

9C8957

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

01-28/ 06:50(Depart)

01-28/ 09:10(Arrival)

--

01-28/ 08:59(Arrival)

01-28/ 07:08(Depart)

01-28/ 08:59(Arrival)

arrive

9C8953

เซี่ยงไฮ้

คุนหมิง

01-28/ 07:50(Depart)

01-28/ 11:25(Arrival)

--

01-28/ 11:25(Arrival)

01-28/ 07:52(Depart)

01-28/ 11:25(Arrival)

arrive

9C8885

เซี่ยงไฮ้

กุ้ยหยาง

01-28/ 17:20(Depart)

01-28/ 20:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6531

เซี่ยงไฮ้

เมียนหยาง

01-28/ 06:35(Depart)

01-28/ 09:50(Arrival)

--

01-28/ 09:53(Arrival)

01-28/ 06:50(Depart)

01-28/ 09:53(Arrival)

arrive

9C6741

เซี่ยงไฮ้

เมียนหยาง

01-28/ 14:20(Depart)

01-28/ 17:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8779

เซี่ยงไฮ้

ซานย่า

01-28/ 06:40(Depart)

01-28/ 10:00(Arrival)

--

01-28/ 09:55(Arrival)

01-28/ 07:01(Depart)

01-28/ 09:55(Arrival)

arrive

9C8737

เซี่ยงไฮ้

ตงอิ๋ง

01-28/ 19:45(Depart)

01-28/ 21:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8815

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

01-28/ 07:05(Depart)

01-28/ 08:55(Arrival)

--

01-28/ 08:45(Arrival)

01-28/ 07:15(Depart)

01-28/ 08:45(Arrival)

arrive

9C8837

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

01-28/ 11:55(Depart)

01-28/ 14:00(Arrival)

--

01-28/ 13:44(Arrival)

01-28/ 12:10(Depart)

01-28/ 13:44(Arrival)

arrive

9C8807

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

01-28/ 14:05(Depart)

01-28/ 15:55(Arrival)

--

01-28/ 15:41(Arrival)

01-28/ 14:11(Depart)

--

take off

9C8863

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

01-28/ 19:10(Depart)

01-28/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8909

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

01-28/ 07:20(Depart)

01-28/ 09:05(Arrival)

--

01-28/ 08:58(Arrival)

01-28/ 07:28(Depart)

01-28/ 08:58(Arrival)

arrive

9C8917

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

01-28/ 07:30(Depart)

01-28/ 10:05(Arrival)

--

01-28/ 10:10(Arrival)

01-28/ 07:45(Depart)

01-28/ 10:10(Arrival)

arrive

9C8775

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

01-28/ 10:10(Depart)

01-28/ 12:40(Arrival)

--

01-28/ 12:35(Arrival)

01-28/ 10:17(Depart)

01-28/ 12:35(Arrival)

arrive

9C8881

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

01-28/ 13:20(Depart)

01-28/ 15:50(Arrival)

--

01-28/ 15:51(Arrival)

01-28/ 13:36(Depart)

--

take off

9C8949

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

01-28/ 17:20(Depart)

01-28/ 19:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8955

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

01-28/ 21:40(Depart)

01-29/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6137

เซี่ยงไฮ้

หลานโจว

01-28/ 10:45(Depart)

01-28/ 13:55(Arrival)

--

01-28/ 13:42(Arrival)

01-28/ 10:51(Depart)

01-28/ 13:42(Arrival)

arrive

9C8829

เซี่ยงไฮ้

ฉางเต๋อ

01-28/ 12:45(Depart)

01-28/ 15:15(Arrival)

--

01-28/ 14:55(Arrival)

01-28/ 12:50(Depart)

--

take off

9C8821

เซี่ยงไฮ้

ชิงเต่า

01-28/ 06:30(Depart)

01-28/ 08:05(Arrival)

--

01-28/ 07:35(Arrival)

01-28/ 06:28(Depart)

01-28/ 07:35(Arrival)

arrive

9C6733

เซี่ยงไฮ้

ลี่เจียง

01-28/ 06:35(Depart)

01-28/ 10:30(Arrival)

--

01-28/ 10:41(Arrival)

01-28/ 06:45(Depart)

01-28/ 10:41(Arrival)

arrive

9C8948

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 19:00(Depart)

01-28/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8846

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 21:30(Depart)

01-28/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6178

Zunyimaotai

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 17:35(Depart)

01-28/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6256

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 06:30(Depart)

01-28/ 08:30(Arrival)

--

01-28/ 08:15(Arrival)

01-28/ 06:31(Depart)

01-28/ 08:15(Arrival)

arrive

9C8766

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 19:55(Depart)

01-28/ 22:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6268

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 20:00(Depart)

01-28/ 22:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8816

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 09:55(Depart)

01-28/ 11:40(Arrival)

--

01-28/ 11:18(Arrival)

01-28/ 10:12(Depart)

01-28/ 11:18(Arrival)

arrive

9C8838

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 15:05(Depart)

01-28/ 17:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8808

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 17:05(Depart)

01-28/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8864

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 22:10(Depart)

01-28/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6834

ซีหนิง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 14:10(Depart)

01-28/ 17:10(Arrival)

--

01-28/ 16:58(Arrival)

01-28/ 14:21(Depart)

--

take off

9C8888

Chengdutianfu

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 13:30(Depart)

01-28/ 16:05(Arrival)

--

01-28/ 15:37(Arrival)

01-28/ 13:39(Depart)

--

take off

9C6514

Chengdutianfu

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 20:30(Depart)

01-28/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8898

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 12:20(Depart)

01-28/ 14:40(Arrival)

--

01-28/ 14:19(Arrival)

01-28/ 12:31(Depart)

01-28/ 14:19(Arrival)

arrive

9C8868

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 18:40(Depart)

01-28/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8996

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 20:10(Depart)

01-28/ 22:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8930

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 06:45(Depart)

01-28/ 09:00(Arrival)

--

01-28/ 08:28(Arrival)

01-28/ 06:56(Depart)

01-28/ 08:28(Arrival)

arrive

9C8836

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 11:05(Depart)

01-28/ 13:20(Arrival)

--

01-28/ 12:55(Arrival)

01-28/ 11:22(Depart)

01-28/ 12:56(Arrival)

arrive

9C6720

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 16:25(Depart)

01-28/ 18:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8856

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 17:55(Depart)

01-28/ 20:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8932

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 21:35(Depart)

01-28/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8958

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 09:55(Depart)

01-28/ 11:45(Arrival)

--

01-28/ 11:25(Arrival)

01-28/ 10:02(Depart)

01-28/ 11:25(Arrival)

arrive

9C6476

เหิงหยาง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 10:05(Depart)

01-28/ 12:00(Arrival)

--

01-28/ 11:48(Arrival)

01-28/ 10:00(Depart)

01-28/ 11:48(Arrival)

arrive

9C6734

ลี่เจียง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 20:05(Depart)

01-28/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6532

เมียนหยาง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 10:35(Depart)

01-28/ 13:00(Arrival)

01-28/ 11:35(Depart)

01-28/ 13:53(Arrival)

01-28/ 11:49(Depart)

01-28/ 13:53(Arrival)

arrive

9C6742

เมียนหยาง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 19:15(Depart)

01-28/ 21:45(Arrival)

01-28/ 19:15(Depart)

01-28/ 21:45(Arrival)

--

--

delay

9C8886

กุ้ยหยาง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 21:20(Depart)

01-28/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8954

คุนหมิง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 13:15(Depart)

01-28/ 16:00(Arrival)

--

01-28/ 15:33(Arrival)

01-28/ 13:23(Depart)

--

take off

9C8910

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 19:50(Depart)

01-28/ 21:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8830

ฉางเต๋อ

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 21:35(Depart)

01-28/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8738

ตงอิ๋ง

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 22:15(Depart)

01-28/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8956

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 07:35(Depart)

01-28/ 09:40(Arrival)

--

01-28/ 09:23(Arrival)

01-28/ 07:45(Depart)

01-28/ 09:23(Arrival)

arrive

9C8918

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 11:10(Depart)

01-28/ 13:15(Arrival)

--

01-28/ 13:02(Arrival)

01-28/ 11:28(Depart)

01-28/ 13:02(Arrival)

arrive

9C8776

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 13:45(Depart)

01-28/ 15:50(Arrival)

--

01-28/ 15:29(Arrival)

01-28/ 13:52(Depart)

--

take off

9C8882

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 16:55(Depart)

01-28/ 19:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8950

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 20:45(Depart)

01-28/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6138

หลานโจว

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 20:00(Depart)

01-28/ 22:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8780

ซานย่า

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 20:50(Depart)

01-28/ 23:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6632

หลินอี้

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 09:50(Depart)

01-28/ 11:20(Arrival)

--

01-28/ 10:54(Arrival)

01-28/ 09:48(Depart)

01-28/ 10:54(Arrival)

arrive

9C8822

ชิงเต่า

เซี่ยงไฮ้

01-28/ 09:05(Depart)

01-28/ 10:40(Arrival)

--

01-28/ 10:35(Arrival)

01-28/ 09:15(Depart)

01-28/ 10:35(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.