เซี่ยงไฮ้ flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8909

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

09-29/ 06:40(Depart)

09-29/ 08:20(Arrival)

--

09-29/ 08:15(Arrival)

09-29/ 06:50(Depart)

09-29/ 08:16(Arrival)

arrive

9C8957

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

09-29/ 06:35(Depart)

09-29/ 08:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6223

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

09-29/ 20:00(Depart)

09-29/ 21:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8607

เซี่ยงไฮ้

จางเจียโข่ว

09-29/ 07:05(Depart)

09-29/ 09:50(Arrival)

--

09-29/ 09:28(Arrival)

09-29/ 07:15(Depart)

09-29/ 09:30(Arrival)

arrive

9C6343

เซี่ยงไฮ้

เหลียนยวิ๋นกั่ง

09-29/ 06:35(Depart)

09-29/ 08:00(Arrival)

--

09-29/ 07:30(Arrival)

09-29/ 06:36(Depart)

09-29/ 07:30(Arrival)

arrive

9C8885

เซี่ยงไฮ้

กุ้ยหยาง

09-29/ 17:10(Depart)

09-29/ 19:50(Arrival)

09-29/ 17:40(Depart)

09-29/ 20:13(Arrival)

09-29/ 17:49(Depart)

--

take off

9C8815

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-29/ 07:20(Depart)

09-29/ 09:05(Arrival)

--

09-29/ 09:07(Arrival)

09-29/ 07:44(Depart)

09-29/ 09:08(Arrival)

arrive

9C8837

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-29/ 11:50(Depart)

09-29/ 13:45(Arrival)

--

09-29/ 13:23(Arrival)

09-29/ 12:04(Depart)

09-29/ 13:22(Arrival)

arrive

9C8807

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-29/ 13:25(Depart)

09-29/ 15:25(Arrival)

--

09-29/ 14:56(Arrival)

09-29/ 13:33(Depart)

09-29/ 14:57(Arrival)

arrive

9C8803

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-29/ 19:15(Depart)

09-29/ 21:10(Arrival)

--

09-29/ 20:53(Arrival)

09-29/ 19:33(Depart)

--

take off

9C8819

เซี่ยงไฮ้

จูไห่

09-29/ 07:00(Depart)

09-29/ 09:30(Arrival)

--

09-29/ 09:47(Arrival)

09-29/ 07:36(Depart)

09-29/ 09:47(Arrival)

arrive

9C6177

เซี่ยงไฮ้

Zunyimaotai

09-29/ 13:55(Depart)

09-29/ 16:45(Arrival)

--

09-29/ 16:30(Arrival)

09-29/ 14:09(Depart)

09-29/ 16:31(Arrival)

arrive

9C8887

เซี่ยงไฮ้

เฉิงตู

09-29/ 09:20(Depart)

09-29/ 12:20(Arrival)

--

09-29/ 12:13(Arrival)

09-29/ 09:27(Depart)

09-29/ 12:13(Arrival)

arrive

9C6277

เซี่ยงไฮ้

เฉิงตู

09-29/ 17:20(Depart)

09-29/ 20:35(Arrival)

--

09-29/ 20:34(Arrival)

09-29/ 17:41(Depart)

--

take off

9C8821

เซี่ยงไฮ้

ชิงเต่า

09-29/ 06:40(Depart)

09-29/ 08:10(Arrival)

--

09-29/ 07:56(Arrival)

09-29/ 06:46(Depart)

09-29/ 07:56(Arrival)

arrive

9C8853

เซี่ยงไฮ้

ชิงเต่า

09-29/ 19:30(Depart)

09-29/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8737

เซี่ยงไฮ้

ตงอิ๋ง

09-29/ 19:35(Depart)

09-29/ 21:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8917

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-29/ 06:30(Depart)

09-29/ 08:55(Arrival)

--

09-29/ 08:37(Arrival)

09-29/ 06:39(Depart)

09-29/ 08:36(Arrival)

arrive

9C8881

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-29/ 10:25(Depart)

09-29/ 13:00(Arrival)

--

09-29/ 12:27(Arrival)

09-29/ 10:33(Depart)

09-29/ 12:27(Arrival)

arrive

9C8775

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-29/ 14:15(Depart)

09-29/ 16:50(Arrival)

--

09-29/ 16:16(Arrival)

09-29/ 14:27(Depart)

09-29/ 16:16(Arrival)

arrive

9C8949

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-29/ 16:40(Depart)

09-29/ 19:00(Arrival)

09-29/ 18:00(Depart)

09-29/ 20:13(Arrival)

09-29/ 18:13(Depart)

--

take off

9C8955

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-29/ 21:40(Depart)

09-30/ 00:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8903

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

09-29/ 07:45(Depart)

09-29/ 09:50(Arrival)

--

09-29/ 09:43(Arrival)

09-29/ 08:00(Depart)

09-29/ 09:43(Arrival)

arrive

9C8765

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

09-29/ 15:05(Depart)

09-29/ 17:05(Arrival)

--

09-29/ 16:58(Arrival)

09-29/ 15:19(Depart)

09-29/ 16:58(Arrival)

arrive

9C8953

เซี่ยงไฮ้

คุนหมิง

09-29/ 07:55(Depart)

09-29/ 11:25(Arrival)

--

09-29/ 11:05(Arrival)

09-29/ 08:23(Depart)

09-29/ 11:05(Arrival)

arrive

9C8829

เซี่ยงไฮ้

ฉางเต๋อ

09-29/ 13:05(Depart)

09-29/ 15:20(Arrival)

--

09-29/ 15:15(Arrival)

09-29/ 13:30(Depart)

09-29/ 15:15(Arrival)

arrive

9C8835

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-29/ 07:15(Depart)

09-29/ 09:40(Arrival)

--

09-29/ 09:13(Arrival)

09-29/ 07:20(Depart)

09-29/ 09:06(Arrival)

arrive

9C8855

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-29/ 12:45(Depart)

09-29/ 15:05(Arrival)

--

09-29/ 15:03(Arrival)

09-29/ 13:10(Depart)

09-29/ 15:03(Arrival)

arrive

9C8931

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-29/ 17:35(Depart)

09-29/ 20:00(Arrival)

--

09-29/ 19:46(Arrival)

09-29/ 18:04(Depart)

--

take off

9C8929

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-29/ 22:05(Depart)

09-30/ 00:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8897

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

09-29/ 07:30(Depart)

09-29/ 10:15(Arrival)

--

09-29/ 10:08(Arrival)

09-29/ 07:46(Depart)

09-29/ 10:07(Arrival)

arrive

9C8995

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

09-29/ 16:30(Depart)

09-29/ 19:25(Arrival)

--

09-29/ 19:05(Arrival)

09-29/ 16:39(Depart)

09-29/ 19:05(Arrival)

arrive

9C8845

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

09-29/ 07:10(Depart)

09-29/ 09:40(Arrival)

--

09-29/ 09:41(Arrival)

09-29/ 07:24(Depart)

09-29/ 09:38(Arrival)

arrive

9C8947

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

09-29/ 13:50(Depart)

09-29/ 16:20(Arrival)

--

09-29/ 16:28(Arrival)

09-29/ 14:15(Depart)

09-29/ 16:25(Arrival)

arrive

9C8823

เซี่ยงไฮ้

จุนอี้

09-29/ 10:40(Depart)

09-29/ 13:20(Arrival)

--

09-29/ 13:16(Arrival)

09-29/ 10:43(Depart)

09-29/ 13:16(Arrival)

arrive

9C8895

เซี่ยงไฮ้

จ้านเจียง

09-29/ 17:35(Depart)

09-29/ 20:15(Arrival)

--

09-29/ 20:24(Arrival)

09-29/ 18:09(Depart)

--

take off

9C8847

เซี่ยงไฮ้

หลานโจว

09-29/ 07:00(Depart)

09-29/ 10:10(Arrival)

09-29/ 07:20(Depart)

09-29/ 10:22(Arrival)

09-29/ 07:28(Depart)

09-29/ 10:22(Arrival)

arrive

9C6537

เซี่ยงไฮ้

เอ้อเจ้า

09-29/ 19:05(Depart)

09-29/ 20:35(Arrival)

--

09-29/ 20:14(Arrival)

09-29/ 19:10(Depart)

--

take off

9C8865

เซี่ยงไฮ้

อุรุมชี

09-29/ 12:45(Depart)

09-29/ 18:05(Arrival)

--

09-29/ 18:26(Arrival)

09-29/ 13:12(Depart)

09-29/ 18:26(Arrival)

arrive

9C8967

เซี่ยงไฮ้

หลินอี้

09-29/ 09:00(Depart)

09-29/ 10:30(Arrival)

--

09-29/ 10:11(Arrival)

09-29/ 09:03(Depart)

09-29/ 10:10(Arrival)

arrive

9C6247

เซี่ยงไฮ้

เหยียนเฉิน

09-29/ 08:55(Depart)

09-29/ 10:05(Arrival)

--

09-29/ 10:01(Arrival)

09-29/ 09:10(Depart)

09-29/ 10:01(Arrival)

arrive

9C8910

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 10:00(Depart)

09-29/ 11:35(Arrival)

--

09-29/ 11:55(Arrival)

09-29/ 10:38(Depart)

09-29/ 11:55(Arrival)

arrive

9C8608

จางเจียโข่ว

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 10:35(Depart)

09-29/ 13:00(Arrival)

--

09-29/ 12:46(Arrival)

09-29/ 10:50(Depart)

09-29/ 12:46(Arrival)

arrive

9C8956

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 07:15(Depart)

09-29/ 09:35(Arrival)

--

09-29/ 09:27(Arrival)

09-29/ 07:33(Depart)

09-29/ 09:27(Arrival)

arrive

9C8918

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 10:05(Depart)

09-29/ 12:20(Arrival)

--

09-29/ 12:12(Arrival)

09-29/ 10:23(Depart)

09-29/ 12:11(Arrival)

arrive

9C8882

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 14:05(Depart)

09-29/ 16:30(Arrival)

--

09-29/ 16:13(Arrival)

09-29/ 14:23(Depart)

09-29/ 16:13(Arrival)

arrive

9C8776

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 17:55(Depart)

09-29/ 20:25(Arrival)

09-29/ 18:35(Depart)

09-29/ 20:44(Arrival)

09-29/ 19:00(Depart)

--

take off

9C8950

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 20:15(Depart)

09-29/ 22:35(Arrival)

09-29/ 21:00(Depart)

09-29/ 23:13(Arrival)

--

--

delay

9C8886

กุ้ยหยาง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 20:55(Depart)

09-29/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6344

เหลียนยวิ๋นกั่ง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 09:50(Depart)

09-29/ 11:05(Arrival)

--

09-29/ 10:34(Arrival)

09-29/ 09:39(Depart)

09-29/ 10:34(Arrival)

arrive

9C6248

เหยียนเฉิน

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 20:10(Depart)

09-29/ 21:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8816

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 09:50(Depart)

09-29/ 11:40(Arrival)

--

09-29/ 11:22(Arrival)

09-29/ 10:01(Depart)

09-29/ 11:25(Arrival)

arrive

9C8838

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 14:55(Depart)

09-29/ 16:45(Arrival)

--

09-29/ 16:20(Arrival)

09-29/ 15:04(Depart)

09-29/ 16:20(Arrival)

arrive

9C8808

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 16:25(Depart)

09-29/ 18:15(Arrival)

--

09-29/ 17:59(Arrival)

09-29/ 16:41(Depart)

09-29/ 17:59(Arrival)

arrive

9C8804

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 21:55(Depart)

09-29/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8820

จูไห่

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 10:25(Depart)

09-29/ 12:45(Arrival)

--

09-29/ 12:50(Arrival)

09-29/ 10:56(Depart)

09-29/ 12:50(Arrival)

arrive

9C6178

Zunyimaotai

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 18:30(Depart)

09-29/ 21:00(Arrival)

--

09-29/ 20:34(Arrival)

09-29/ 18:29(Depart)

--

take off

9C6224

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 16:55(Depart)

09-29/ 18:50(Arrival)

09-29/ 18:15(Depart)

09-29/ 19:51(Arrival)

09-29/ 18:18(Depart)

--

take off

9C6278

เฉิงตู

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 11:25(Depart)

09-29/ 14:10(Arrival)

--

09-29/ 14:28(Arrival)

09-29/ 12:16(Depart)

09-29/ 14:28(Arrival)

arrive

9C8888

เฉิงตู

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 13:25(Depart)

09-29/ 16:05(Arrival)

--

09-29/ 16:36(Arrival)

09-29/ 14:20(Depart)

09-29/ 16:36(Arrival)

arrive

9C8822

ชิงเต่า

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 09:10(Depart)

09-29/ 10:45(Arrival)

--

09-29/ 10:28(Arrival)

09-29/ 09:19(Depart)

09-29/ 10:27(Arrival)

arrive

9C8854

ชิงเต่า

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 22:20(Depart)

09-29/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8738

ตงอิ๋ง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 22:05(Depart)

09-29/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8948

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 17:30(Depart)

09-29/ 20:00(Arrival)

--

09-29/ 20:00(Arrival)

09-29/ 18:15(Depart)

--

take off

9C8846

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 20:30(Depart)

09-29/ 23:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8866

อุรุมชี

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 19:05(Depart)

09-29/ 23:55(Arrival)

--

09-29/ 23:52(Arrival)

09-29/ 19:30(Depart)

--

take off

9C8954

คุนหมิง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 12:45(Depart)

09-29/ 16:00(Arrival)

--

09-29/ 15:48(Arrival)

09-29/ 13:11(Depart)

09-29/ 15:48(Arrival)

arrive

9C8930

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 06:45(Depart)

09-29/ 09:10(Arrival)

--

09-29/ 08:46(Arrival)

09-29/ 06:59(Depart)

09-29/ 08:45(Arrival)

arrive

9C8836

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 10:50(Depart)

09-29/ 13:10(Arrival)

--

09-29/ 12:46(Arrival)

09-29/ 11:02(Depart)

09-29/ 12:48(Arrival)

arrive

9C8856

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 16:10(Depart)

09-29/ 18:30(Arrival)

09-29/ 16:50(Depart)

09-29/ 19:11(Arrival)

09-29/ 17:16(Depart)

09-29/ 19:11(Arrival)

arrive

9C8932

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 21:10(Depart)

09-29/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8898

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 11:20(Depart)

09-29/ 13:50(Arrival)

--

09-29/ 13:20(Arrival)

09-29/ 11:25(Depart)

09-29/ 13:20(Arrival)

arrive

9C8996

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 20:30(Depart)

09-29/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6256

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 06:15(Depart)

09-29/ 08:15(Arrival)

--

09-29/ 07:52(Arrival)

09-29/ 06:21(Depart)

09-29/ 07:51(Arrival)

arrive

9C8904

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 16:00(Depart)

09-29/ 18:00(Arrival)

--

09-29/ 17:46(Arrival)

09-29/ 16:04(Depart)

09-29/ 17:46(Arrival)

arrive

9C8766

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 21:35(Depart)

09-29/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8848

หลานโจว

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 16:45(Depart)

09-29/ 19:30(Arrival)

--

09-29/ 19:13(Arrival)

09-29/ 17:02(Depart)

09-29/ 19:15(Arrival)

arrive

9C8830

ฉางเต๋อ

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 22:05(Depart)

09-29/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8824

จุนอี้

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 14:05(Depart)

09-29/ 16:25(Arrival)

--

09-29/ 16:04(Arrival)

09-29/ 14:12(Depart)

09-29/ 16:08(Arrival)

arrive

9C6538

เอ้อเจ้า

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 21:20(Depart)

09-29/ 22:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8896

จ้านเจียง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 21:00(Depart)

09-29/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8968

หลินอี้

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 11:15(Depart)

09-29/ 12:40(Arrival)

--

09-29/ 12:07(Arrival)

09-29/ 11:08(Depart)

09-29/ 12:07(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.