เซี่ยงไฮ้ flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8885

เซี่ยงไฮ้

กุ้ยหยาง

06-16/ 18:00(Depart)

06-16/ 20:40(Arrival)

--

06-16/ 20:24(Arrival)

06-16/ 18:22(Depart)

06-16/ 20:24(Arrival)

arrive

9C8909

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

06-16/ 07:50(Depart)

06-16/ 09:35(Arrival)

06-16/ 09:00(Depart)

06-16/ 10:55(Arrival)

06-16/ 09:14(Depart)

06-16/ 10:55(Arrival)

arrive

9C6137

เซี่ยงไฮ้

หลานโจว

06-16/ 10:35(Depart)

06-16/ 13:25(Arrival)

06-16/ 11:00(Depart)

06-16/ 13:46(Arrival)

06-16/ 11:14(Depart)

06-16/ 13:47(Arrival)

arrive

9C6267

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

06-16/ 08:45(Depart)

06-16/ 10:55(Arrival)

--

06-16/ 10:31(Arrival)

06-16/ 08:51(Depart)

06-16/ 10:30(Arrival)

arrive

9C8765

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

06-16/ 14:50(Depart)

06-16/ 16:55(Arrival)

--

06-16/ 16:59(Arrival)

06-16/ 15:17(Depart)

06-16/ 16:59(Arrival)

arrive

9C6255

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

06-16/ 21:00(Depart)

06-16/ 23:05(Arrival)

06-16/ 23:15(Depart)

06-17/ 01:20(Arrival)

--

--

delay

9C8887

เซี่ยงไฮ้

เฉิงตู

06-16/ 08:55(Depart)

06-16/ 12:05(Arrival)

06-16/ 12:00(Depart)

06-16/ 15:09(Arrival)

06-16/ 12:27(Depart)

06-16/ 15:00(Arrival)

arrive

9C8821

เซี่ยงไฮ้

ชิงเต่า

06-16/ 06:40(Depart)

06-16/ 08:10(Arrival)

--

06-16/ 07:53(Arrival)

06-16/ 06:49(Depart)

06-16/ 07:53(Arrival)

arrive

9C8853

เซี่ยงไฮ้

ชิงเต่า

06-16/ 19:20(Depart)

06-16/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8917

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

06-16/ 06:30(Depart)

06-16/ 08:55(Arrival)

--

06-16/ 08:27(Arrival)

06-16/ 06:38(Depart)

06-16/ 08:28(Arrival)

arrive

9C8881

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

06-16/ 10:35(Depart)

06-16/ 13:00(Arrival)

06-16/ 11:10(Depart)

06-16/ 13:25(Arrival)

06-16/ 11:35(Depart)

06-16/ 13:26(Arrival)

arrive

9C8775

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

06-16/ 14:15(Depart)

06-16/ 16:45(Arrival)

06-16/ 15:05(Depart)

06-16/ 17:24(Arrival)

06-16/ 15:15(Depart)

06-16/ 17:21(Arrival)

arrive

9C8949

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

06-16/ 18:30(Depart)

06-16/ 20:50(Arrival)

06-16/ 18:30(Depart)

06-16/ 20:37(Arrival)

06-16/ 18:43(Depart)

06-16/ 20:33(Arrival)

arrive

9C8955

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

06-16/ 21:40(Depart)

06-17/ 00:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8855

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

06-16/ 12:45(Depart)

06-16/ 15:05(Arrival)

--

06-16/ 14:50(Arrival)

06-16/ 12:58(Depart)

06-16/ 14:50(Arrival)

arrive

9C8931

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

06-16/ 17:50(Depart)

06-16/ 20:15(Arrival)

--

06-16/ 19:59(Arrival)

06-16/ 18:12(Depart)

06-16/ 19:59(Arrival)

arrive

9C8929

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

06-16/ 22:05(Depart)

06-17/ 00:30(Arrival)

--

06-16/ 23:45(Arrival)

06-16/ 22:09(Depart)

--

take off

9C8845

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

06-16/ 07:10(Depart)

06-16/ 09:40(Arrival)

--

06-16/ 09:38(Arrival)

06-16/ 07:26(Depart)

06-16/ 09:39(Arrival)

arrive

9C8947

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

06-16/ 13:50(Depart)

06-16/ 16:20(Arrival)

06-16/ 14:30(Depart)

06-16/ 16:31(Arrival)

06-16/ 14:38(Depart)

06-16/ 16:31(Arrival)

arrive

9C8897

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

06-16/ 07:30(Depart)

06-16/ 10:20(Arrival)

06-16/ 11:35(Depart)

06-16/ 14:08(Arrival)

06-16/ 12:02(Depart)

06-16/ 14:08(Arrival)

arrive

9C8995

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

06-16/ 16:35(Depart)

06-16/ 19:25(Arrival)

06-16/ 16:49(Depart)

06-16/ 19:29(Arrival)

06-16/ 17:19(Depart)

06-16/ 19:26(Arrival)

arrive

9C8737

เซี่ยงไฮ้

ตงอิ๋ง

06-16/ 19:35(Depart)

06-16/ 21:25(Arrival)

--

06-16/ 21:08(Arrival)

06-16/ 19:38(Depart)

06-16/ 21:08(Arrival)

arrive

9C8635

เซี่ยงไฮ้

ยินฉวน

06-16/ 06:55(Depart)

06-16/ 09:55(Arrival)

--

06-16/ 09:44(Arrival)

06-16/ 07:12(Depart)

06-16/ 09:44(Arrival)

arrive

9C8961

เซี่ยงไฮ้

เฉียนเจียง(ฉงชิ่ง)

06-16/ 13:05(Depart)

06-16/ 15:30(Arrival)

--

06-16/ 15:14(Arrival)

06-16/ 13:15(Depart)

06-16/ 15:13(Arrival)

arrive

9C8953

เซี่ยงไฮ้

คุนหมิง

06-16/ 07:35(Depart)

06-16/ 10:45(Arrival)

--

06-16/ 10:20(Arrival)

06-16/ 07:40(Depart)

06-16/ 10:20(Arrival)

arrive

9C8815

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

06-16/ 07:20(Depart)

06-16/ 09:10(Arrival)

--

06-16/ 08:56(Arrival)

06-16/ 07:30(Depart)

06-16/ 08:57(Arrival)

arrive

9C8837

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

06-16/ 11:55(Depart)

06-16/ 13:45(Arrival)

--

06-16/ 13:35(Arrival)

06-16/ 12:16(Depart)

06-16/ 13:35(Arrival)

arrive

9C8807

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

06-16/ 13:25(Depart)

06-16/ 15:25(Arrival)

06-16/ 13:25(Depart)

06-16/ 15:29(Arrival)

06-16/ 14:10(Depart)

06-16/ 15:28(Arrival)

arrive

9C8803

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

06-16/ 19:15(Depart)

06-16/ 21:10(Arrival)

--

06-16/ 21:04(Arrival)

06-16/ 19:34(Depart)

06-16/ 21:04(Arrival)

arrive

9C6177

เซี่ยงไฮ้

Zunyimaotai

06-16/ 17:35(Depart)

06-16/ 20:25(Arrival)

--

06-16/ 20:06(Arrival)

06-16/ 17:52(Depart)

06-16/ 20:12(Arrival)

arrive

9C6833

เซี่ยงไฮ้

ซีหนิง

06-16/ 09:20(Depart)

06-16/ 12:30(Arrival)

06-16/ 09:45(Depart)

06-16/ 13:15(Arrival)

06-16/ 10:14(Depart)

06-16/ 13:16(Arrival)

arrive

9C6531

เซี่ยงไฮ้

เมียนหยาง

06-16/ 06:35(Depart)

06-16/ 09:30(Arrival)

--

06-16/ 09:06(Arrival)

06-16/ 06:41(Depart)

06-16/ 09:07(Arrival)

arrive

9C6631

เซี่ยงไฮ้

หลินอี้

06-16/ 06:50(Depart)

06-16/ 08:30(Arrival)

--

06-16/ 08:02(Arrival)

06-16/ 06:58(Depart)

06-16/ 08:02(Arrival)

arrive

9C8957

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

06-16/ 06:35(Depart)

06-16/ 08:45(Arrival)

--

06-16/ 08:35(Arrival)

06-16/ 06:52(Depart)

06-16/ 08:35(Arrival)

arrive

9C8865

เซี่ยงไฮ้

อุรุมชี

06-16/ 12:45(Depart)

06-16/ 18:05(Arrival)

06-16/ 14:00(Depart)

06-16/ 19:01(Arrival)

06-16/ 14:15(Depart)

06-16/ 19:01(Arrival)

arrive

9C8910

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 17:55(Depart)

06-16/ 19:30(Arrival)

06-16/ 20:00(Depart)

06-16/ 21:41(Arrival)

06-16/ 20:27(Depart)

06-16/ 21:42(Arrival)

arrive

9C8822

ชิงเต่า

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 09:10(Depart)

06-16/ 10:50(Arrival)

--

06-16/ 10:50(Arrival)

06-16/ 09:37(Depart)

06-16/ 10:50(Arrival)

arrive

9C8854

ชิงเต่า

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 22:15(Depart)

06-16/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8888

เฉิงตู

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 13:10(Depart)

06-16/ 16:05(Arrival)

06-16/ 17:45(Depart)

06-16/ 20:29(Arrival)

06-16/ 18:07(Depart)

06-16/ 20:30(Arrival)

arrive

9C8956

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 07:15(Depart)

06-16/ 09:30(Arrival)

06-16/ 07:50(Depart)

06-16/ 09:57(Arrival)

06-16/ 08:04(Depart)

06-16/ 09:57(Arrival)

arrive

9C8918

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 10:05(Depart)

06-16/ 12:20(Arrival)

--

06-16/ 12:13(Arrival)

06-16/ 10:27(Depart)

06-16/ 12:13(Arrival)

arrive

9C8882

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 14:05(Depart)

06-16/ 16:30(Arrival)

--

06-16/ 16:24(Arrival)

06-16/ 14:41(Depart)

06-16/ 16:24(Arrival)

arrive

9C8776

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 17:50(Depart)

06-16/ 20:25(Arrival)

06-16/ 18:10(Depart)

06-16/ 20:13(Arrival)

06-16/ 18:22(Depart)

06-16/ 20:13(Arrival)

arrive

9C8950

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 21:55(Depart)

06-17/ 00:15(Arrival)

06-16/ 21:55(Depart)

06-16/ 23:55(Arrival)

06-16/ 22:10(Depart)

--

take off

9C8930

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 06:45(Depart)

06-16/ 09:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8836

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 10:45(Depart)

06-16/ 13:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8856

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 16:10(Depart)

06-16/ 18:30(Arrival)

--

06-16/ 18:21(Arrival)

06-16/ 16:29(Depart)

06-16/ 18:21(Arrival)

arrive

9C8932

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 21:20(Depart)

06-16/ 23:45(Arrival)

--

06-16/ 23:30(Arrival)

06-16/ 21:38(Depart)

--

take off

9C8948

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 17:30(Depart)

06-16/ 20:00(Arrival)

--

06-16/ 19:47(Arrival)

06-16/ 17:54(Depart)

06-16/ 19:48(Arrival)

arrive

9C8846

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 20:30(Depart)

06-16/ 22:50(Arrival)

06-16/ 21:30(Depart)

06-16/ 23:42(Arrival)

06-16/ 21:51(Depart)

--

take off

9C8886

กุ้ยหยาง

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 21:40(Depart)

06-17/ 00:10(Arrival)

--

06-17/ 00:23(Arrival)

06-16/ 22:05(Depart)

--

take off

9C8866

อุรุมชี

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 19:05(Depart)

06-16/ 23:50(Arrival)

06-16/ 20:00(Depart)

06-17/ 00:34(Arrival)

06-16/ 20:18(Depart)

--

take off

9C6268

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 16:00(Depart)

06-16/ 18:05(Arrival)

--

06-16/ 17:34(Arrival)

06-16/ 15:57(Depart)

06-16/ 17:33(Arrival)

arrive

9C8766

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 21:35(Depart)

06-16/ 23:30(Arrival)

--

06-16/ 23:28(Arrival)

06-16/ 21:48(Depart)

--

take off

9C8954

คุนหมิง

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 12:30(Depart)

06-16/ 15:30(Arrival)

06-16/ 13:00(Depart)

06-16/ 16:12(Arrival)

06-16/ 13:30(Depart)

06-16/ 16:12(Arrival)

arrive

9C8738

ตงอิ๋ง

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 22:10(Depart)

06-16/ 23:55(Arrival)

--

06-16/ 23:42(Arrival)

06-16/ 22:14(Depart)

--

take off

9C6532

เมียนหยาง

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 10:15(Depart)

06-16/ 12:45(Arrival)

06-16/ 13:00(Depart)

06-16/ 15:54(Arrival)

06-16/ 13:29(Depart)

06-16/ 15:54(Arrival)

arrive

9C6632

หลินอี้

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 10:00(Depart)

06-16/ 11:35(Arrival)

--

06-16/ 11:03(Arrival)

06-16/ 10:02(Depart)

06-16/ 11:02(Arrival)

arrive

9C8898

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 11:25(Depart)

06-16/ 13:55(Arrival)

06-16/ 15:10(Depart)

06-16/ 17:30(Arrival)

06-16/ 15:28(Depart)

06-16/ 17:29(Arrival)

arrive

9C8996

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 20:30(Depart)

06-16/ 22:55(Arrival)

06-16/ 21:45(Depart)

06-16/ 23:59(Arrival)

06-16/ 21:57(Depart)

--

take off

9C8816

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 09:50(Depart)

06-16/ 11:40(Arrival)

06-16/ 10:20(Depart)

06-16/ 11:56(Arrival)

06-16/ 10:35(Depart)

06-16/ 11:57(Arrival)

arrive

9C8838

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 14:55(Depart)

06-16/ 16:45(Arrival)

--

06-16/ 16:19(Arrival)

06-16/ 15:03(Depart)

06-16/ 16:19(Arrival)

arrive

9C8808

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 16:25(Depart)

06-16/ 18:15(Arrival)

--

06-16/ 18:08(Arrival)

06-16/ 16:48(Depart)

06-16/ 18:08(Arrival)

arrive

9C8804

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 21:55(Depart)

06-16/ 23:50(Arrival)

--

06-16/ 23:26(Arrival)

06-16/ 22:12(Depart)

--

take off

9C6178

Zunyimaotai

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 21:10(Depart)

06-16/ 23:35(Arrival)

06-16/ 21:30(Depart)

06-17/ 00:12(Arrival)

06-16/ 22:04(Depart)

--

take off

9C6834

ซีหนิง

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 13:15(Depart)

06-16/ 16:25(Arrival)

06-16/ 15:30(Depart)

06-16/ 18:28(Arrival)

06-16/ 15:56(Depart)

06-16/ 18:28(Arrival)

arrive

9C6138

หลานโจว

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 20:00(Depart)

06-16/ 22:35(Arrival)

06-16/ 20:00(Depart)

06-16/ 22:27(Arrival)

06-16/ 20:03(Depart)

06-16/ 22:28(Arrival)

arrive

9C8636

ยินฉวน

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 10:55(Depart)

06-16/ 13:40(Arrival)

06-16/ 11:30(Depart)

06-16/ 14:10(Arrival)

06-16/ 11:42(Depart)

06-16/ 14:12(Arrival)

arrive

9C8962

เฉียนเจียง(ฉงชิ่ง)

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 21:50(Depart)

06-16/ 23:55(Arrival)

06-16/ 22:40(Depart)

06-17/ 00:35(Arrival)

--

--

delay

9C8958

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 09:55(Depart)

06-16/ 11:50(Arrival)

06-16/ 11:00(Depart)

06-16/ 12:51(Arrival)

06-16/ 11:21(Depart)

06-16/ 12:53(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.