เซี่ยงไฮ้ flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8897

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

01-20/ 07:50(Depart)

01-20/ 11:00(Arrival)

--

01-20/ 10:26(Arrival)

01-20/ 07:53(Depart)

--

take off

9C8995

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

01-20/ 15:50(Depart)

01-20/ 18:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6267

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

01-20/ 07:50(Depart)

01-20/ 10:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8765

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

01-20/ 12:50(Depart)

01-20/ 14:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6255

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

01-20/ 21:10(Depart)

01-20/ 23:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8887

เซี่ยงไฮ้

เฉิงตู

01-20/ 09:10(Depart)

01-20/ 12:35(Arrival)

--

01-20/ 12:14(Arrival)

01-20/ 09:20(Depart)

--

take off

9C6277

เซี่ยงไฮ้

เฉิงตู

01-20/ 16:05(Depart)

01-20/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8953

เซี่ยงไฮ้

คุนหมิง

01-20/ 07:50(Depart)

01-20/ 11:25(Arrival)

--

01-20/ 11:21(Arrival)

01-20/ 08:03(Depart)

--

take off

9C6431

เซี่ยงไฮ้

คุนหมิง

01-20/ 08:10(Depart)

01-20/ 11:55(Arrival)

--

01-20/ 11:29(Arrival)

01-20/ 08:13(Depart)

--

take off

9C8835

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

01-20/ 07:25(Depart)

01-20/ 09:50(Arrival)

--

01-20/ 09:43(Arrival)

01-20/ 07:38(Depart)

--

take off

9C6719

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

01-20/ 12:50(Depart)

01-20/ 15:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8855

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

01-20/ 14:20(Depart)

01-20/ 16:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8931

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

01-20/ 18:00(Depart)

01-20/ 20:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8929

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

01-20/ 22:00(Depart)

01-21/ 00:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8909

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

01-20/ 06:35(Depart)

01-20/ 08:20(Arrival)

--

01-20/ 08:17(Arrival)

01-20/ 06:51(Depart)

01-20/ 08:17(Arrival)

arrive

9C6215

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

01-20/ 09:35(Depart)

01-20/ 11:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8845

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

01-20/ 06:55(Depart)

01-20/ 09:30(Arrival)

--

01-20/ 09:09(Arrival)

01-20/ 07:02(Depart)

01-20/ 09:09(Arrival)

arrive

9C8947

เซี่ยงไฮ้

xianjichang

01-20/ 14:25(Depart)

01-20/ 17:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8815

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

01-20/ 07:05(Depart)

01-20/ 09:05(Arrival)

--

01-20/ 08:57(Arrival)

01-20/ 07:27(Depart)

01-20/ 08:58(Arrival)

arrive

9C8837

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

01-20/ 11:55(Depart)

01-20/ 14:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8807

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

01-20/ 14:05(Depart)

01-20/ 15:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8863

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

01-20/ 19:10(Depart)

01-20/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8957

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

01-20/ 06:50(Depart)

01-20/ 09:10(Arrival)

--

01-20/ 08:52(Arrival)

01-20/ 07:04(Depart)

01-20/ 08:54(Arrival)

arrive

9C8917

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

01-20/ 07:30(Depart)

01-20/ 10:00(Arrival)

--

01-20/ 09:41(Arrival)

01-20/ 07:33(Depart)

--

take off

9C8775

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

01-20/ 10:10(Depart)

01-20/ 12:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8881

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

01-20/ 13:20(Depart)

01-20/ 15:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8949

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

01-20/ 17:20(Depart)

01-20/ 19:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8955

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

01-20/ 21:40(Depart)

01-21/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8821

เซี่ยงไฮ้

ชิงเต่า

01-20/ 06:30(Depart)

01-20/ 08:05(Arrival)

--

01-20/ 07:43(Arrival)

01-20/ 06:34(Depart)

01-20/ 07:41(Arrival)

arrive

9C8819

เซี่ยงไฮ้

จูไห่

01-20/ 06:45(Depart)

01-20/ 09:20(Arrival)

--

01-20/ 09:23(Arrival)

01-20/ 07:00(Depart)

01-20/ 09:24(Arrival)

arrive

9C8961

เซี่ยงไฮ้

เฉียนเจียง(ฉงชิ่ง)

01-20/ 12:45(Depart)

01-20/ 15:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8635

เซี่ยงไฮ้

ยินฉวน

01-20/ 06:35(Depart)

01-20/ 09:40(Arrival)

--

01-20/ 09:29(Arrival)

01-20/ 06:43(Depart)

01-20/ 09:29(Arrival)

arrive

9C8779

เซี่ยงไฮ้

ซานย่า

01-20/ 06:40(Depart)

01-20/ 10:00(Arrival)

--

01-20/ 09:45(Arrival)

01-20/ 06:54(Depart)

--

take off

9C8795

เซี่ยงไฮ้

หลานโจว

01-20/ 10:45(Depart)

01-20/ 13:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8823

เซี่ยงไฮ้

จุนอี้

01-20/ 07:20(Depart)

01-20/ 10:20(Arrival)

--

01-20/ 10:01(Arrival)

01-20/ 07:24(Depart)

--

take off

9C8885

เซี่ยงไฮ้

กุ้ยหยาง

01-20/ 17:20(Depart)

01-20/ 20:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6631

เซี่ยงไฮ้

หลินอี้

01-20/ 07:35(Depart)

01-20/ 09:05(Arrival)

--

01-20/ 08:40(Arrival)

01-20/ 07:35(Depart)

01-20/ 08:40(Arrival)

arrive

9C8737

เซี่ยงไฮ้

ตงอิ๋ง

01-20/ 19:45(Depart)

01-20/ 21:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6177

เซี่ยงไฮ้

Zunyimaotai

01-20/ 13:25(Depart)

01-20/ 16:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8733

เซี่ยงไฮ้

ไท่หยวน

01-20/ 18:10(Depart)

01-20/ 20:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8956

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 07:30(Depart)

01-20/ 09:40(Arrival)

--

01-20/ 09:21(Arrival)

01-20/ 07:40(Depart)

01-20/ 09:21(Arrival)

arrive

9C8918

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 11:05(Depart)

01-20/ 13:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8776

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 13:45(Depart)

01-20/ 15:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8882

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 16:55(Depart)

01-20/ 19:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8950

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 20:45(Depart)

01-20/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6268

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 15:55(Depart)

01-20/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8766

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 18:10(Depart)

01-20/ 20:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6278

เฉิงตู

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 11:15(Depart)

01-20/ 13:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8888

เฉิงตู

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 13:40(Depart)

01-20/ 16:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8954

คุนหมิง

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 13:15(Depart)

01-20/ 16:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6432

คุนหมิง

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 13:55(Depart)

01-20/ 17:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6178

Zunyimaotai

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 17:35(Depart)

01-20/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8948

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 19:00(Depart)

01-20/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8846

xianjichang

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 21:30(Depart)

01-20/ 23:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8930

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 06:45(Depart)

01-20/ 09:00(Arrival)

--

01-20/ 08:38(Arrival)

01-20/ 06:58(Depart)

01-20/ 08:38(Arrival)

arrive

9C8836

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 11:05(Depart)

01-20/ 13:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6720

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 16:45(Depart)

01-20/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8856

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 17:55(Depart)

01-20/ 20:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8932

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 21:30(Depart)

01-20/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6216

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 19:55(Depart)

01-20/ 21:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8910

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 21:50(Depart)

01-20/ 23:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8898

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 12:20(Depart)

01-20/ 14:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8996

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 20:10(Depart)

01-20/ 22:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8816

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 09:55(Depart)

01-20/ 11:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8838

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 15:05(Depart)

01-20/ 17:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8808

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 16:55(Depart)

01-20/ 18:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8864

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 21:50(Depart)

01-20/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8886

กุ้ยหยาง

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 21:20(Depart)

01-20/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8822

ชิงเต่า

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 09:05(Depart)

01-20/ 10:45(Arrival)

--

01-20/ 10:09(Arrival)

01-20/ 08:59(Depart)

--

take off

9C6632

หลินอี้

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 09:50(Depart)

01-20/ 11:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8636

ยินฉวน

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 10:25(Depart)

01-20/ 13:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8796

หลานโจว

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 20:00(Depart)

01-20/ 22:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8958

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 09:55(Depart)

01-20/ 11:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8820

จูไห่

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 10:10(Depart)

01-20/ 12:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8780

ซานย่า

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 20:45(Depart)

01-20/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8962

เฉียนเจียง(ฉงชิ่ง)

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 21:35(Depart)

01-20/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8738

ตงอิ๋ง

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 22:15(Depart)

01-20/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8824

จุนอี้

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 19:50(Depart)

01-20/ 21:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8734

ไท่หยวน

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 21:30(Depart)

01-20/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.